Op t loev logo
Header

Voorgenomen nieuwbouwplannen Op ’t Loev worden geen werkelijkheid

Sinds 2018 zijn plannen ontwikkeld om het terrein aan de Hoge Maasdijk passend in te vullen met woningbouw. De afgelopen periode stond in het teken van het verkrijgen van groen licht van de Raad van State. Gezien de ingediende bezwaren op het plan, hebben we geduld moeten opbrengen om hopelijk te kunnen starten met de uitvoering van nieuwbouwplan Op ’t Loev. 

De uitspraak van de Raad van State heeft duidelijkheid verschaft: het bestemmingsplan, wat door de gemeenteraad is vastgesteld, is helaas vernietigd. Daarmee is dit nieuwbouwplan geheel van tafel. Momenteel vinden gesprekken plaats tussen de Provincie en de Gemeente Altena. Tijdens deze gesprekken wordt verkend wat er wél mogelijk is op deze locatie.

Op deze website houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Ook via onze nieuwsbrief blijven wij de geïnteresseerden informeren. Via deze link kunt u de nieuwsbrief lezen over de uitspraak van de Raad van State, die wij verstuurden naar de ontvangers van onze nieuwsbrief.

T Loef 105
T Loef 47